องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาการ อบต.หนองไม้ไผ่
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.หนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

  โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ "รณรงค์แก้ปัญหาภัยแล้ง"
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ รณรงค์แก้ปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนใ...

  โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ มกราคม ณ โ...


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
 
 
 
   
  
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560