องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 
  โครงการศึกษาดูงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประ...

  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด(การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน)
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด(การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน) ประจำปี...

  ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรม "ประเพณีลอยกระทง" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๓๑...


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
 
 
 
   
  
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560