องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 
  กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื...

  โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ  ประจ...

  งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๕
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมกิจกรรมงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๕ ...


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
 
 
 
   
  
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560