องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวและประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

2021-07-05
2021-06-10
2021-05-19
2021-04-16
2021-04-09
2021-04-06
2021-03-15
2021-03-05
2021-03-01
2021-02-22