องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเผาในที่โล่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมรณรงค์ พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ ป้องกันการเผาป่าในที่โล่ง และเผาเศษวัชพืชเพื่อเป็นการป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ

2021-07-05
2021-06-10
2021-05-19
2021-04-16
2021-04-09
2021-04-06
2021-03-15
2021-03-05
2021-03-01
2021-02-22