องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


วิทยากรผู้ให้ความรู้กับเด็กเกี่ยวกับวิธีการดูแลตัวเองให้ไกลจากโรค


เพื่อให้ความรู้กับเด็กๆและผู้ปกครอง  ในการดูแล  ป้องกัน  รักษา ตัวเองให้ห่างไกลปลอดภัยจากโรคต่างๆ  โดยมี นายยุทธการ  ขำหินตั้ง  ผอ.รพสต.หนองไม้ไผ่  เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้กับเด็กเกี่ยวกับวิธีการดูแลตัวเองให้ไกลจากโรค

2021-07-05
2021-06-10
2021-05-19
2021-04-16
2021-04-09
2021-04-06
2021-03-15
2021-03-05
2021-03-01
2021-02-22