องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"


          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมกับอำเภอหนองบุญมาก จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  ขึ้นในวันที่  20  พฤศจิกายน  2561 โดยกิจกรรมได้ร่วมกันทำความสะอาดถนนบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2-3 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

2021-07-05
2021-06-10
2021-05-19
2021-04-16
2021-04-09
2021-04-06
2021-03-15
2021-03-05
2021-03-01
2021-02-22