องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นายอานนท์ หาญสูงเนิน
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-009846
  อีเมล์ + admin@.nongmaiphai.go.th
   
  ชื่อ + นางสาวปริยากร ศรีระการ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-009846
  อีเมล์ + admin@.nongmaiphai.go.th
   
  ชื่อ + จ่าสิบตรีวศิน  กรกระโทก
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 044-009846
  อีเมล์ + admin@.nongmaiphai.go.th
   
  ชื่อ + นางสาววนิดา ด่านกระโทก
  ตำแหน่ง + นักวิชาการพัสดุ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 044-009846
  อีเมล์ + admin@.nongmaiphai.go.th
   
  ชื่อ + นายสิทธิชัย  เอ้กระโทก
  ตำแหน่ง + นายช่างโยธา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 044-009846
  อีเมล์ + admin@.nongmaiphai.go.th
   
   ชื่อ +  จ่าสิบตรีวศิน  กรกระโทก
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
  โทรศัพท์ +
 044-009846
   อีเมล์ + admin@.nongmaiphai.go.th