องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) [ 25 มิ.ย. 2564 ]80
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 9 ต.ค. 2563 ]73
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี [ 19 ก.ค. 2562 ]76
4 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2562 [ 29 มิ.ย. 2562 ]78
5 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 29 มิ.ย. 2562 ]129
6 ประกาศอัตราร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครู [ 26 มิ.ย. 2562 ]92
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ [ 14 มิ.ย. 2562 ]82
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ [ 5 เม.ย. 2562 ]203
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กลั่นกรองผลการประเมินฯ [ 3 เม.ย. 2562 ]244
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 เม.ย. 2562 ]76
11 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 6 มี.ค. 2562 ]75
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ [ 31 ม.ค. 2562 ]71
13 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 31 ต.ค. 2561 ]74
14 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันลา มาสาย เพื่อประกอบการเลื่อนขั้น [ 12 ต.ค. 2561 ]85
15 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตำบล [ 12 ต.ค. 2561 ]72
16 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร [ 5 ต.ค. 2561 ]97